Zabezpieczone: Prawie pusty szpital w Gdańsku – nagranie