Postrzelony podczas marszu fotoreporter: Tłum daleko już uciekł; policjant strzelił do mnie