Donald Tusk jest potomkiem volksdeutschów a etnicznie Żydem prowincji germańskiej