Chiny dążą do stworzenia broni sterowanej umysłem, aby dowodzić przyszłością działań wojennych