Spotkanie wysokiego szczebla ONZ. Zastanawiające oświadczenie ministra zdrowia