Będą zasiewać chmury nanocząstkami tlenku grafenu…